CO2 besparing door zonnepanelen

In dit artikel gaan we in op de vraag of voor CO2 besparing zonnepanelen nuttig zijn. We beperken ons hier tot het gebruik zonnepanelen op een gebouw.  Eerst gaan we kort in op wat CO2 is, waar het vandaan komt, waarom de concentratie toeneemt en wat de gevolgen daarvan zijn. Vervolgens leggen we uit wat zonnepanelen zijn. En tenslotte beantwoorden we de vraag van het nut van zonnepanelen voor CO2-besparing.

CO2

CO2 of koolstofdioxide is een verbinding van een molecuul koolstof (de letter C) en twee moleculen zuurstof (de letter O). Het komt veel in de lucht voor. Het komt daarin door onder meer de verbranding van fossiele brandstoffen. In het verleden was de CO2-concentratie tamelijk stabiel. Dat betekent dat de hoeveelheid CO2-emissie min of meer in evenwicht was met de CO2-opname. Die opname vindt onder meer in bossen en plankton plaats. Er was sprake van een kringloop. Simpel gezegd wordt CO2 door bomen opgenomen, die dan vervolgens door verbranding weer in de atmosfeer terechtkomt. Die kringloop is verstoord. Er is meer emissie dan opname. We halen steenkool, aardas en -olie, die in de grond zitten, naar boven en verbranden die in de industrie en transportmiddelen, zoals auto’s, schepen en vliegtuigen. De CO2 die vrijkomt, zat niet meer in kringloop en komt daar nu extra bij. De reden dat dit een probleem is, is dat CO2 een broeikasgas is. De warmte-uitstraling van de aarde wordt lastiger en dus warmt de atmosfeer op, en dat veroorzaakt op zijn beurt een klimaatverandering. De zeespiegel stijgt, droogteperiodes worden frequenter en langer, en paradoxaal zien we ook overstromingen door hevige regenval. Het oceaanwater verzuurt en dat heeft vervelende ecologische gevolgen, zoals koraal, schelpdieren en plankton die sterven. Verderop in de voedselketen heeft dit een negatieve invloed op de visstand.

Zonnepanelen

In een zonnepaneel zitten een aantal fotovoltaïsche cellen, die zonlicht omzetten in elektrische energie. Overdag wordt overtollige energie opgeslagen in accu’s. ’s Avonds als we de verlichting in huis aanschakelen en er normaliter dan meer elektrische energie wordt verbruikt, hebben we juist dan geen zonlicht meer. Daarom wordt dan de opgeslagen energie door de accu’s weer afgegeven en omgezet in 220 volt wisselspanning.

Emissievermindering

Door zonnepanelen te gebruiken, neemt het gebruik van elektrische energie af, die wordt opgewekt met verbranding van fossiele brandstoffen. Zoals eerder is aangegeven, verhoogt de verbranding van fossiele brandstoffen de emissie van CO2 en daarmee de opwarming van de atmosfeer, met alle gevolgen van dien. Dus als we de verbranding van fossiele brandstoffen kunnen verminderen, dan komt er minder CO2 in atmosfeer. Dus de vraag of voor CO2 besparing zonnepanelen nuttig zijn, is bevestigend.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Jouw Smart Home
Logo