Smart home schakelaars

Een smart home schakelaar is een smart home component, ook wel genoemd slim of intelligent of domotica. Component willen zeggen dat het ergens deel van uitmaakt, namelijk van een smart home systeem. Dat is een draadloos netwerk, waarbij allerlei functies vanuit een centrale component worden bestuurd. We praten niet alleen over schakelaars, maar ook onder meer thermostaten, lampen, inbraak- en brandalarm, muziek- en videoapparaten. Zoals gezegd, is er een centrale component die het smart home systeem bestuurt, een domotica controller of hub genaamd.

Meer over intelligentie

We noemen een component intelligent als dat via een draadloze verbinding met de hub communiceert, waarbij de communicatie bestaat uit het ontvangen van instructies en het verzenden van statusgegevens. Daarnaast zijn bepaalde componenten in staat om ook zelfstandig een bericht naar de hub te sturen, bijvoorbeeld een inbraaksensor. Een intelligente component heeft daarvoor logica ingebouwd, bestaande uit hardware en software, om die communicatie mogelijk te maken. Daarnaast kunnen bepaalde componenten een elektrodynamisch element bevatten.

Intelligentie van een schakelaar

Zoals alle intelligente componenten dient een schakelaar draadloos te kunnen communiceren. Hij dient aan- en uitinstructies te kunnen uitvoeren, en daarnaast te kunnen terug melden of de schakelaar aan of uit staat. Dat is de basisfunctionaliteit. Een intelligente schakelaar kan dus relatief simpel zijn.

Integratie

Er zijn intelligente schakelaars die direct met een afstandsbieding kunnen worden bestuurd, maar dan praten we niet van een smart home systeem. Bij een dergelijk systeem gaat het om een diversiteit aan componenten die vanuit een centraal component worden aangestuurd. Om dat te laten werken, dient iedere component en de hub hetzelfde communicatieprotocol te gebruiken. Daarbovenop komen de berichten die met het communicatieprotocol worden uitgewisseld. Aan de kant van de componenten zijn die een gegeven en dus zal de hub doorgaans enige programmering nodig hebben. Zijn de intelligente schakelaar en de hub van dezelfde fabrikant, dan kan dat normaliter achterwege blijven en kan worden volstaan met de invoering van parameters.

Aanschaf

Voordat je tot de aanschaf van een intelligente schakelaar overgaat, dien je jezelf af te vragen wat het einddoel is. Wil je een systeem met een hub en dat uitbouwen tot een netwerk met veel componenten? Als je al een hub hebt, dan kijk je of een schakelaar met die hub werkt of niet. Wil je een systeem met hub, maar je hebt nog niets aangeschaft, dan ligt het voor de hand om met een hub te beginnen. Per hub zou je moeten kijken naar wat er mogelijk is, om geen doodlopende straat in te gaan. Heb je eenmaal een hub, dan kan je gaan uitkijken naar een slimme schakelaar die daarop aansluit.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Jouw Smart Home
Logo