Top smart home met Google Nest Audio

Dit artikel gaat over de smart home producten van Google. Met name komt Google Nest Audio hier aan de orde. Eerst lichten we toe waarom we het over Google hebben. Vervolgens gaan we in wat met smart home oftewel intelligente woning wordt bedoeld. We bespreken het aanbod van Google in de breedte op het gebied van de intelligente woning. Dat is de Nest familie. We sluiten af met een specifiek product uit die familie, namelijk de Google Nest Audio luidspreker.

Waarom Google?

Iedereen zal de naam van Google wel kennen van de zoekmachine. Die is verreweg de meest gebruikte om op het internet informatie op te zoeken. Maar ook op het gebied van de intelligente woning is Google een grote speler. Ze zijn al vroeg in die markt gestapt en bieden een breed assortiment aan smart home producten. Ze bieden ook een platform, waarop vele andere fabrikanten hun aanbod afstemmen. Een voorbeeld daarvan is intelligente verlichting, een product dat Google zelf niet maakt. Met het Google platform kunnen zelfs met de stem commando’s worden gegeven aan smart home componenten. Die functionaliteit wordt Google Assistant genoemd.

Wat is smart home?

De term smart home slaat op producten die in woningen worden gebruikt en die intelligent zijn. Daarmee wordt bedoeld dat die in staat zijn om draadloos gegevens uit te wisselen en om zelfstandig acties te ondernemen op basis van de instellingen die ze via die draadloze communicatie ontvangen. Om de genoemde functionaliteit te kunnen bieden, hebben ze elektronische componenten ingebouwd. Een systeem voor een intelligente woning omvat normaliter een zogenoemde hub. Die hub heeft een centrale rol. Alle gegevensuitwisseling gaat via de hub. De hub biedt ook de toegang aan een app op een smartphone of tablet. Vanuit die app wordt de complete intelligente woning beheerd. We praten dan niet alleen over instellingen, maar ook terugmeldingen, zoals een alarm.

Google Nest familie

De Nest familie van Google omvat diverse typen componenten. We noemden al de hub en de app. Veel componenten hebben te maken met de beveiliging van een woning, zowel tegen inbraak als brand, video streaming, het klimaat in huis, wifi en audio. Voor inbraakbeveiliging praten we over onder meer camera’s, verbreekcontacten en bewegingsdetectoren. Voor brand praten we over brandmelders. Met video streaming wordt bedoeld het gebruik van het internet voor het ontvangen van videobeelden, bijvoorbeeld van een speelfilm. Voor de klimaatregeling in huis biedt een slimme thermostaat niet alleen tal van instellingsmogelijkheden, maar ook om die op afstand aan te passen. Met de wifi-componenten kan er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat wifi-communicatie in de hele woning mogelijk is. Google Nest Audio komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Google Nest Audio

Bij Google Nest Audio praten we over intelligente luidsprekers. Dat betekent dat de luidsprekers de audiosignalen weergeven die ze draadloos ontvangen. De intelligente luidsprekers van Google gebruiken daarvoor wifi. Met wifi kunnen grotere afstanden worden overbrugd dan met bluetooth, dat andere fabrikanten van draadloze luidsprekers vaak toepassen. De luidsprekers van Google hebben aanraakcontacten voor de regeling ervan. Dat laatste kan tevens met de app. Ze kunnen ook gesproken commando’s verwerken, bijvoorbeeld voor de volumeregeling. Google Nest Audio luidsprekers zijn daartoe gebaseerd op het eerdergenoemde platform. Dat maakt het ook mogelijk om middels Google Assistant gesproken commando’s te geven aan andere componenten van een smart home systeem, bijvoorbeeld voor een intelligente thermostaat of lichtdimmer. Dat is een belangrijk verschil met vele andere intelligente luidsprekers. De Google Assistant kan indien gewenst worden uitgeschakeld. Middels een aparte netadapter wordt een Google Nest Audio luidspreker van stroom voorzien.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Jouw Smart Home
Logo