Honeywell

Als je op de website van Honeywell kijkt, dan zie je de tekst ‘The future is what we make it’. Die tekst laat zich in het Nederlands vertalen in de toekomst is wat wij ervan maken. Ook kom je de volgende tekst tegen ‘Why Wait for the Future When You Can Create It’ oftewel waarom op de toekomst wachten als je die kunt creëren. Dat zijn teksten die het bedrijf kenmerken, namelijk vooroplopen in de technologische ontwikkelingen op de gebieden waarop dat werkzaam is (zoals smart home). Het is behoorlijk groot internationaal opererend bedrijf, dat op uiteenlopende terreinen en in vele landen actief is. In Nederland zullen velen de naam kennen van de smart home kamerthermostaten. En dat is precies het type product, waarmee de geschiedenis van het bedrijf lang geleden begon.

 

 • Alle
 • Favoriet
 • Populair
 • Meest gewaardeerd
 • Verlopen

De principes van Honeywell

Honeywell geeft op hun website aan dat ze de volgende basisprincipes hanteren bij wat ze doen. Alle medewerkers dienen bij hun werk uit te gaan van ethiek en integriteit, diversiteit en inclusie, en achting tonen voor de werkplek. De Code of Business Conduct dient iedereen in het bedrijf te onderschrijven en mogelijke botsende belangen dienen te worden gemeld. Iedere vorm van discriminatie of intimidatie wordt niet getolereerd. Klachten over de naleving van de Gedragscode worden serieus genomen, onderzocht en indien nodig gevolgd door passende maatregelen. Het bedrijf zet zich in voor duurzaamheid, goed bestuur, sociale programma's en veiligheid. Door een strakke lijn smart home producten te lanceren zijn ze eigenlijk in ieder(e) huiskamer of huis te vinden.

Werkgebieden van Honeywell

Zoals al is aangegeven, is Honeywell op vele gebieden actief. Die gebieden worden ingedeeld in de volgende divisies (we gebruiken hun officiële namen):
 • Aerospace Aan de lucht- en ruimtevaart levert het bedrijf vliegtuigelektronica, landingsgestellen, motoren, motorregel- en klimaatcontrolesystemen.
 • Performance Materials and Technologies We praten hier over procestechnologie, chemische producten, speciale producten (zoals sterke vezels) en producten voor de fabricage van halfgeleiders.
 • Safety and Productivity Solutions Deze divisie maakt automatiseringsystemen voor tal van industrieën, schakelaars en sensoren voor allerlei toepassingen, en detectoren van rook, vuur en gas.
 • Honeywell Building Technologies De eerder genoemde kamerthermostaten en andere klimaatregelsystemen worden door deze divisie gemaakt. Daarnaast ook beveiligingsproducten en airconditioning. Het zijn bedrijfs- maar ook consumentenproducten. Vandaar dat mensen het bedrijf daarvan kennen. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de consumentenproducten.

Consumentenproducten van Honeywell

Een gemene deler voor de genoemde divisies zijn de regel- en controlesystemen (vaak smart home gericht). Daarin ligt met name de kracht van het bedrijf en daar zijn ook de consumentenproducten op gericht. De kamerthermostaat is geëvolueerd in allerlei smart home producten. Daar is een apart bedrijf voor opgezet met de naam Resideo. De producten worden door dat bedrijf als volgt ingedeeld:
 • Air
 • Security
 • Water
 • Energy
 • Apps & services
De producten richten zich vooral op klimaatregeling en beveiliging. Op de gebieden van bijvoorbeeld verlichting, elektra (slimme stopcontacten en stekkers bijvoorbeeld) en audio & video biedt het bedrijf geen producten. Ook maakt Resideo geen netwerkproducten. Resideo werkt samen met Amazon (Alexa), Apple, Google en Samsung.
Jouw Smart Home
Logo